Vi skickar bränsle - vid större mängd kontakta oss för info om frakt kostnad: info@albertz-racing.se.
Bränslet kan även hämtas i Lomma alt få leverans på tävlingar och träningar kontakta oss via mail eller telefon.
OBS! För att köpa bränsle på Albertz Racing & Hobby krävs tillstånd från MSB (nitrometan mer än 12% volym/16% vikt)
Skicka alt lämna en kopia på ditt tillstånd från MSB samt kopia på id.
Behöver du ansöka om tillstånd, hittar du blankett här.